Este INTERZIS să faceți asta la bloc sau casă! S-a dat lege! Amenzile sunt de 100.000 de lei. Nu este de glumit

15 nov. 2022
Este INTERZIS să faceți asta la bloc sau casă! S-a dat lege! Amenzile sunt de 100.000 de lei. Nu este de glumit

O nouă lege arată că românii care stau la bloc sau casă nu au voie să facă anumite lucruri. Legea prevede ca, în cazul în care oamenii nu o respectă, să fie amendați cu 100.000 de lei.

Noua lege arată că românii care fac renovări în casă sau în apartament, fără autorizație, să fie amendați cu 100.000 de lei. Există o lege din anul 1991 care prevede ca oamenii să nu facă astfel de renovări fără autorizație, însă românii nu prea țin cont de ea.

Această lege prevede ca cei care fac modificări asupra locuinței, fără autorizație, să fie amendați dacă nu au documentele necesare. De asemenea, legea se aplică și pentru românii care vor să construiască o altă anexă, acolo unde există deja o casă ridicată.

Totuși, nu toți românii sunt obligați să intre în posesia unei autorizații de construcție. Legea arată că există și anumite excepții de la regulă.

Noua lege prevede anumite excepții

Așa cum precizam anterior, nu toți oamenii trebuie să prezinte o autorizație de construcție pentru reparații sau renovări. Aici este vorba despre reparații la împrejurimi (atunci când forma acestora sau materialele nu sunt schimbate), reparații la acoperișuri, învelitori sau terase (atunci când forma nu este schimbată), reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară, reparații și înlocuire de tâmplărie exterioară (dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei), reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare și reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare (în cazul în care nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor).

De asemenea, legea arată că alte excepții sunt reprezentate de reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor (în limitele proprietății), montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare sau de contorizare a consumurilor de utilități, lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente, modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare și schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire sau desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire sau desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate.

În plus, mai este vorba și despre instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice, lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate și lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.